Pin Ups og varga girl Bilder


Pinup Poster Hand drawn world war two Collection

Pin-Up Girl: Army Air Force Giclee PrintVarga Girl Poster Card by Alberto Vargas
Varga Girl Poster Card by Alberto VargasVarga Girl Poster Card by Alberto Vargas
On the Phone

Grass skirtBrunette in Yellow

White Lingerie

Blonde in Black Dress

Redhed in Sarong

Blonde with Hat

Red Swimming Suit

Blonde in Black Lingerie

Sailor Girl

Redhead in Light Green Suit

Powder Puff


Vintage cola-reklame:


Play Refreshed (Circa 1940)

The Beach (Circa 1930)

 sykkler (Circa 1940)


jente og hest (Circa 1930)

  med sugerør (Circa 1940)

Hage jente (Circa 1940)

Straw Vote (Circa 1940)

Pinup info:

En pin-up girl eller pin-up-modellen er en modell som har masse-produsert bilder se bred appell som pop-kultur. Pin-ups are intended for informal display. Pin-ups er ment for uformelle displayet. Pin-up girls are glamour models , fashion models, and actresses. Pin-up-jentene er glamour modeller, mote modeller og actresses.

Pin-up may also refer to drawings, paintings and other illustrations done in emulation of these photos (see the List of pinup artists ). Pin-up kan også henvise til tegninger, malerier og andre illustrasjoner gjøres emulering av disse bildene (se listen over pinup artister). The term was first attested to in English in 1941; however the practice is documented back at least to the 1890s. Begrepet ble først attested i England i 1941, men i praksis er dokumentert tilbake minst til 1890s. The pin up images could be cut out of magazines or newspapers , or be from postcard or chromo-lithographs , and so on. PIN opp bildene kan bli kuttet ut av blader og aviser, eller være fra postkort eller chromo-litografier og så videre. Such photos often appear on calendars, which are meant to be pinned up anyway. Slike bilder ofte vises på kalenderne, som er ment å være låste opp allikevel. Later, posters of pin-up girls were mass-produced. Senere, plakater av pin-up jenter ble masseprodusert produsert.

Many pin ups were photographs of celebrities who were considered sex symbols . Mange pin ups var bilder av kjendiser som ble vurdert sex-symboler. One of the most popular early pin-up girls was Betty Grable . En av de mest populære tidlige pin-up jenter var Betty Grable. Her poster was ubiquitous in the lockers of GIs during World War II . Hennes plakat var allestedsnærværende i lockers av GIS under andre verdenskrig. Other pin-ups were artwork, often depicting idealized versions of what some thought a particularly beautiful or attractive woman should look like. Andre pin-ups var kunstverk, ofte viser idealized versjoner av hva noen trodde en særdeles vakker og attraktiv kvinne bør se ut. An early example of the latter type was the Gibson girl , drawn by Charles Dana Gibson . Et tidlig eksempel på sistnevnte type var Gibson jente, tegnet av Charles Dana Gibson. The genre also gave rise to several well-known artists specializing in the field, including Alberto Vargas and George Petty , and numerous lesser artists such as Art Frahm . Sjangeren også gav opphav til flere kjente artister som spesialiserer seg på feltet, inkludert Alberto Vargas og George Petty, og en rekke mindre kunstnere som Art Frahm.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Christina Slette Johnsen

Christina Slette Johnsen

22, Andøy

Hei på deg! Blogger om livet mitt og alt i mellom som interesserer meg. Følg meg gjerne! :) BTW:(ja,jeg var med i Top Model 08. Ja,det er jeg som har tegnet tegningene) *Knis* Life is short ~ break the rules ~ forgive quickly ~ kiss slowly ~ love truly ~ laugh uncontrollably ~ The time is NOW. Have fun go mad!

www.lovelyliller.com on Facebook
Related Posts with Thumbnails Bloggurat

Kategorier

Arkiv

hits